Facebook Sběrna Lux
  • slide

Přijímané odpady

Přehled druhů odpadů


Do zařízení budou přijímány následující druhy odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. 

 

V naší sběrně můžete zdarma odevzdat použité elektrospotřebiče (ledničky, pračky, televize apod.).

Kat. číslo

Název odpadu

Kategorie odpadu

12 01 01

piliny a třísky železných kovů

O

12 01 02

úlet železných kovů

O

12 01 03

piliny a třísky neželezných kovů

O

12 01 04

úlet neželezných kovů

O

15 01 01

papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

plastové obaly

O

15 01 04

kovové obaly

O

16 01 17

železné kovy

O

16 01 18

neželezné kovy

O

16 02 14

vyřazená zařízení

O

16 08 01

upotřebené katalyzátory

O

16 08 03

upotřebené katalyzátory

O

17 04 01

měď, bronz, mosaz

O

17 04 02

hliník

O

17 04 03

olovo

O

17 04 04

zinek

O

17 04 05

železo a ocel

O

17 04 06

cín

O

17 04 07

směsné kovy

O

17 04 11

kabely (neznečištěné-dehet, ropa)

O

19 10 01

železný a ocelový odpad

O

19 10 02

neželezný odpad

O

20 01 40

kovy

O

 

Teplice Krupka Odpady Šrot Suroviny Elektrospotřebiče Sběrna surovin Hrob Osek Výkup autobaterií Výkup barevných kovů Olověné akumulátory Výkup papíru Most Kabely

AKTUALITA

 

TUTO SOBOTU OTEVŘENO

VÝKUP MĚDĚNÝCH KABELŮ S  IZOLACÍ